Kuluçka Makinasında Nem

       Kuluçka makinesinde yumurta çıkımında gerekli faktörlerden biri de nemdir. Kuluçka süresince nem oranının belirlenen düzeyde olması istenir. Nem düzeyinin düşük olması durumunda, yumurta içindeki sıvı kaybı meydana gelecek ve bu durumda çıkacak olan civcivler sıvı azlığından zayıf kaldıklarından çıkım zorlaşacaktır.

       Nem düzeyinin yüksek olması durumunda ise, fazla nem emileceğinden yumurta içerisindeki hava boşluğu küçülecektir. Civcivlerin çıkım anında kullanacağı bu hava boşluğu yetersiz kalarak yumurtaları kırmaları zorlaşacak ve çıkım sorunlu olacaktır.

       Sonuç olarak Kuluçka makinasından yeterli verim alabilmek için nem düzeyinin belirlenen değerlerde olması gerekir.

       Bazı cinslere göre kuluçka makinası nem değerleri şöyledir:


Cins Gelişim (Gün) Gelişim Nemi% Çıkım(Gün) Çıkım Nemi%
Tavuk 18 50-60 3 60-65
Bıldırcın 15 50-60 3 65-70
Sülün 21 65 3 70-75
Keklik 21 50-60 3 70-75
Ördek 25 50-55 3 70-75
Kaz 28-34 50-55 3-4 70-75
Hindi 25 50-60 3 65-70

       Kaz ve Ördek gibi su kuşlarının kuluçkadaki nem istekleri su püskürtme ve soğutma gibi uygulamalar gerektiren durumlar vardır ki diğer kanatlılardan biraz farklılık göstermektedir.

       Kuluçka makinalarındaki nem düzeyini tesbit için higrometreler ve ıslak termometre(Psikrometre) dediğimiz sistem kullanılır. Islak termometrler(Psikrometre), bağıl nem oranını daha net gösterebilen sistem olup daha ziyade bunların kullanılması önerilir. Yapısal olarak kuru ve ıslak (hazneli) iki termometreden oluşur. Islak termometrenin haznesi diğer ucu suya batırılmış bir fitil ile sarılmıştır. Fitil üzerinden buharlaşan su termometrenin sıcaklığını düşürür. Eğer hava kuru ise buharlaşma fazla olur ve ıslak termometrede düşük sıcaklık okunur. İki termometre arasındaki fark havanın bağıl nemini verir. İki sıcaklık birbirine eşitse bağıl nem %100 dür ve hava doymuştur. Hava soğursa veya daha fazla nem eklenirse yoğunlaşma olur.

       Islak Termometrede değerlerin okunması ;

      Örnek: Dolap sıcaklığı 37 derece ve ıslak termometre 30 ise 37-30=7 derece fark vardır. 37 ile 7 değerinin çakışma noktası 60 olarak okunur. Bu değer bağıl nem değeridir.

       Kuluçka makinasında nemlendirme için Higrostat yardımıyla nemlendirme nozülleri kullanılabileceği gibi, dolap içine konan su kapları ile yapılabilir. Konan kapların yüzey alanları ne kadar fazla olursa nemlendirme de o kadar fazla olur. Genel olarak dolap tabanını 2/3 oranındaki yüzeye sahip bir nemlendirme kabı yeterli olabilmektedir.

       Nemlendirme Sisteminde Dijital Higrometrelerin Kullanılması ; ;

       Son zamanlarda piyasada mevcut olan dijital higrostatlar nemlendirme sisteminde oldukça başarı sağlamaktadır. Termostatlarda olduğu gibi bir nem algılama probu ile dolap içerisindeki nem değerini gösterekte ve aynı zamanda istenilen nem değeri girilerek çıkış kontaklarına bağlanacak olan nem nozülü vasıtasıyla nem kontrol altına alınabilmektedir.En önemli sorunu ise nem algılama probu direk su vb.sıvı ile temas ederse veya makine içerisinde oluşan toz zerreciklerinden prob arızalanabilmektetir.Yine bu higrostada bağlı olan nem nozülünün de kaliteli olmasında yarar vardır.Tüm bunlara rağmen nem değerlerinin sabit tutulabilmesi nedeniyle makina çıkım randımanını belirgin olarak artırmaktadır.

       Nemlendirmede Nem nozülü kullanılması;

       Dolap içerisindeki nem oranını istenilen düzeyde tutabilmek için Higrostatlar ile birlikte Nem nozülü kullanılabilir. Ultrasonik titrşim ile suyu zerreciklere ayırarak soğuk buhar üreten bu sistem, Higrostattan gelen komutla çalışır. Uygulamada, şamandıralı bir su kabına konularak makine içerisinde istenilen düzeyde nem oranı sağlanmış olur. Yine piyasada satılan oda nemlendiricileri de harici olarak kullanılabilir.Oda nemlendiricinin çıkışına bağlanan bir hortum makine içine aktarılarak çıkan soğuk buhar ile nemlendirme sağlanmış olur.Bazı Nem Ölçerler