Hoşgeldiniz.

      İnsanlğın varoluşundan bu yana tarım sektörünün hayati önem arz ettiği ve ekonominin temel taşını oluşturduğu bir gerçektir. İnsanları açlık korkusu kadar hiçbir korku etkilememiştir. Bilim ve Teknolojinin başdöndüren bir hızla geliştiği bu bilgi çağında tarım ve hayvancılığın önemini göz ardı etmek mümkün değildir.

      Unutulmamalıdır ki; Tarım ürünlerinin temel ihtiyaç maddelerini oluşturması, bu ürünlere stratejik bir önem kazandırmaktadır. Bütün ülkeler tarımsal ürünlerde kendi

kendine yeterli olma çabası içerisinde olup tarım politikalarını bu hedef doğrultusunda yönlendirmektedir.

Her yıl bir önceki yıla göre tarımın öneminin daha da artacağı inancındayım.