Kuluçka Makinasında Havalandırma

       Kuluçka makinesinde kuluçka süresince yeterli miktarda temiz havaya ihtiyaç vardır. Unutulmamalıdır ki yumurtalar da birer canlıdır. Yumurtaların içindeki civcivler büyüdükçe hava ihtiyacı da artacaktır.Bu amaçla yaptığımız kuluçka makinelerinde bir havalandırma deliği yapılır.

       Hava deliklerinin büyüklüğü makinaya konacak yumurta miktarına göre değişir. Bu delikler makinanın sağ yan ortasından 1, sol yan ortasından 1 (Temiz hava girişi için), arka tarafın sağ ve sol üst yanlarından (kirli hava çıkışı için)da birer tane açılır ve toplamda 4 adet havalandırma deliği oluşturulur.

      Yaklaşık her 100-200 yumurtalık bir makine için 2 cm çaplı, 2 temiz ve 2 de kirli hava çıkışı olması yeterli olup bu delikler sürekli açık kalmalıdır.

      Makina kapasitesi 200-300 yumurtadan fazla ise 2 cm çapında 3 temiz, 3 kirli hava için delik düşünülmeli ve sürekli açık olmalıdır..

Örnek Uygulamalar