Kuluçka Makinasında Isıtma Sistemi

      Bir kuluçka makinesinde en önemli unsurlardan biri ısıtmadır. Sıcaklık ne kadar stabil olursa verim o kadar artacaktır.Isı, Sıcaklık makinenin her yerinde aynı olacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu amaçla fanlar kullanılır.Çıkım sonuna kadar fanlar sürekli çalışmalı ve içerideki sıcaklık dağılımını düzenli tutmalıdır.Fanların çalışması sırasında içeride tatlı bir hava sirkülasyonu oluşmalı aşırı hava akımından kaçınılmalıdır. .

       Isıtıcı, makine büyüklüğüne göre seçilmelidir.Fazla güçlü ısıtıcı şok sıcaklık oluşumuna, dolayısıyla dolap içerisindeki fazla ısı dalgalanmalarına sebep olur.Ani fazla sıcaklık yumurtaların yanmasına yada çıkan civcivlerin sakat çıkmasına neden olacaktır. Örneğin; dolap olarak orta boy bir buzdolabı tercih edilmiş ise 150 watt.lık bir ısıtıcı yeterli olacaktır. (1 metreküp iç hacim için yaklaşık 500 Watlık ısıtıcı hesap etmelidir).

      Isıtma için Lamba veya rezistans kullanılabilir. Ben rezintans kullanmanızı öneririm. Lamba ile ısıtma yapıldığında yumurtaların embriyolarını etkilediğinden çıkımda verim biraz etkilenmektedir.İlla ki lamba kullanmak gerekirse lambalarda seri bağlantı yapılarak ışık şiddetinin mümkün olduğunca azaltılmasında yarar vardır. Isıstma olarak kullanılan lambaların yüksek wattlı 1-2 lamba yerine, düşük wattlı 4-6-8 lamba kullanılması ısı dağılımının daha iyi olmasını sağlayacaktır.(Örneğin:60 Wattlık 2 adet lamba kullanmak yerine, değişik kısımlara monte edilmiş 8 adet 15 wattlık lamba gibi..)

      İçerideki sıcaklığın stabil olmasında kullanılan termostatın da önemi büyüktür. Sıcaklık dalgalanmalarının az olması için mümkün olduğunca hassas termostatların kullanılması gerekmektedir. Yüksek verimli bir makina için pid kontrollü termostat kullanılmasını öneririm. Bu tip termostatlarda normal termostatlar gibi kontak açıp kapama olmadığı için sıcaklık dalgalanması çok az olmakta ve içerideki duruma göre ısı yavaş yavaş artmakta yada azalmaktadır

      Makinadaki fazla ısı dalgalanmalarının değişik nedenleri olabilir.

      1-Isıtıcı kaynağı gereğinden fazladır veya azdır.

      2-Isı dağılımında kullandığımız fan yetersizdir.

      3-Kullandığımız termostat hassas değildir yada sıcaklık aralığı iyi ayarlanmamıştır.

      4-Dolabın ısı yalıtımı iyi değildir, ısı kaybı fazla olmaktadır.

      5-Kullandığımız termostadın ısı algılayıcısı(probu) sabit değildir yada dolabın iç sıcaklığını temsil edecek uygun yerde değildir.

      6-Isıtıcının yeri uygun değildir, ısı dağılımı düzgün olmamaktadır.

      7-Termostadın ısı algılaması yavaş olabilir..

      

       Kuluçka makinasına konacak yumurta özelliğine göre sıcaklık istekleri farklılık göstermektedir. Buna göre :


Cins Gelişim (Gün) Gelişim Sıcaklığı Çıkım(Gün) Çıkım Sıcaklığı
Tavuk 18 37,7 3 37,2
Bıldırcın 15 37,5 3 37,2
Sülün 21 37,7 3 37,2
Keklik 21 37,6 3 36,5
Ördek 25 37,5 3 37,1
Kaz 28-34 37,4 3-4 36,9
Hindi 25 37,5 3 37

      Yukarıdaki bilgiler genel olarak verilmiş olup, bazı cinslerin türlerine göre çıkım sürelerinde farklılıklar olmaktadır.

      Kuluçka makinasına yumurtalar konmadan önce kullanılan termostadın kalibrosyonu yapılmalı, makinanını içrisindeki ısı dağılımı kontrol edilmeli, bir-iki gün teste tabi tutulduktan sonra yumurtalar konulmalıdır..

      Makina içerisinde ısı dağılımında kullanılan fanın seçimi de önemlidir. Dolap içerisinde ısının her tarafa dağılabilmesi için uygun büyüklükte fan kullanılmalıdır. Kullanılan fan motoru mümkünse dolap dışında bırakılmalıdır. Dış hava sıcaklığının makina sıcaklığına yakın olduğu zamanlarda fan motorunun ayrıca ürettiği ısı dolap içerisinde termostat kontrolü dışında ısının yükselmesine neden olabilmektedir.

      

Örnek Uygulamalar